O nas

PFR

Nasza firma skorzystała z pomocy z Polskiego Funduszu Rozwoju

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego.

“Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Miko, Małych i Średnich Firm.”

udzielaną przez PFR S.A.